เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี โดยกล่าวรายงานการจัดงานต่อ นายพงศ์เทพ จิรสุขประเสริฐ นายอำเภอนาทวี ประธานในการเปิดงานครั้งนี้ ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้จำนวนมาก

โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ได้จัดตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเดิมอาคารสำนักงานตั้งอยู่ ณ โรงเรียนวัดปลักชะเมา ต่อมาในปี ๒๕๕๗ ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ อาคารบ้านพักศึกษาธิการอำเภอหลังเก่า เป็นอาคารที่ตั้งอยู่ในส่วนราชการของอำเภอนาทวี แต่ด้วยสภาพอาคารที่ชำรุดทรุดโทรม สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวีจึงได้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา