มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับชาวจังหวัดสงขลา เล็งเห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันเป็นที่เคารพบูชาของคนไทยทั้งประเทศ จึงได้จัดสร้าง "โครงการศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด) จังหวัดสงขลา" ณ สวนประวัติศาสตร์ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์และเกียรติคุณหลวงพ่อทวด พระมหาเถระผู้มีชาติกำเนิดที่เมืองสงขลา เมื่อ 400 ปีก่อน
2. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลแสดงวัฒนธรรมและเส้นทางธรรมของคาบสมุทรสทิงพระ
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนเมืองแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
4. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่สำคัญของจังหวัดสงขลา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ... โทร. 084-3005454, 084-3005757, 084-3005858 หรือ www.luangportuadsongkhla.com, www.หลวงพ่อทวดสงขลา.com