tk.namon1                       tknamom2

โรงเรียนธรรมโฆสิต อ.นาหม่อม จังหวัดสงขลา จัดงาน Open House เป็นงานคล้ายๆตลาดนัดคุณธรมม ในหอประชุมจะมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆจะมาชมโรงเรียธรรมโฆสิต  เมื่อการแสดงจบนักเรียนในหอประชุมจะออกมาซื้อของที่นักเรียนชั้น ม.1ถึงม.6วางขาย

     งานนี้จะมีก่อนปิดภาคเรียน 
 
ภาพข่าว/กิจกรรม  โดย ช่างภาพอาสา นาหม่อมซิตี้.คอม