นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอหาดใหญ่ และนายปัญญวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง หาดใหญ่ เป็นตัวแทนรับมอบเช็คจำนวนเงิน 136,000 บาท จาก บจก. บ้านกาญจนทรัพย์ โดยคุณพินิจ รุจิรวนิช เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อจัดหาเครื่องตัดสัณญาณโทรศัพท์มือถือ สำหรับนำมาใช้ในภารกิจดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ต่อไป