คลองหรังเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง เกมส์แห่งมิตรภาพและสุขภาพ

แข่งขันวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เฉพาะวันเสาร์  วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ.สนามภูริวิจิตร

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin namomcity.com

 

P1000543

 

P1000544

 

P1000545

 

P1000546

 

P1000547

 

P1000548