งานวันสารทเดือนสิบ 2558 ที่วัดแม่เปียะ อ.นาหม่อม จ.สงขลา

ชาวบ้านอิ่มบุญกันถ้วนหน้า บรรยากาศตามภาพ

P1000522

P1000523

P1000524

P1000525

P1000529

P1000528

P1000530

P1000535

P1000536

P1000539

P1000540

P1000541

 

By:admin namomcity.com