ปัจจุบันสื่อออนไลน์  มีความเกี่ยวข้อง กับการใช้ชีวิตประจำวันของทุกๆคน  หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ทางเลือกในการ ค้นหา จัดหา หรือ แม้แต่ อยากซื้อ อยากขาย ต้องการเผยแพร่ รับโปรโมต ประกาศข่าวสาร  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือ บุคคลในพื้นที่ หรือนอกพื้นที่รับทราบได้มากและครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด อีกทางเลือกหนึ่งที่ทุกๆมีอยู่ที่บ้าน หรืออยู่ไกล้ตัวมากที่สุด คือสื่อออนไลน์ และจะกล่าวถึง เว็บบอร์ด ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปแชร์ ความต้องการดังกล่าวข้างต้นนั้นได้  ว่าแล้วก็จะพาไปดูเว็บบอร์ดพื้นที่ดีๆ ที่สามารถตอบโจทย์ได้ รายละเอียดตามนี่ครับ www.namomcity.com


www.namomcity.com (นาหม่อมซิตี้.คอม) คืออะไร
 - นาหม่อมซิตี้.คอม เป็นเว็บบอร์ดที่สร้างขึ้นมาเป็นสื่อกลาง,สื่อออนไลน์  ทางเลือกให้กับคนในพื้นที่นาหม่อม หรือแม้แต่คนนอกพื้นที่นาหม่อม ที่อยู่ในสังคมออนไลน์ สามารถค้นหาข้อมูลอำเภอนาหม่อม จัดซื้อสินค้า-บ้าน-ที่ดินในอำเภอนาหม่อม จัดหาบริษัท ร้านค้า ภายในอำเภอนาหม่อม หรือ แม้แต่ ต้องการซื้อ ต้องการขาย ต้องการเผยแพร่ รับโปรโมต ประกาศซื้อ ประกาศขายในพื้นที่ นาหม่อม แจ้งข่าวสาร  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือ บุคคลในพื้นที่ หรือนอกพื้นที่ไดรับทราบข้อมูลข่าวสารให้มากที่สุด

เว็บบอร์ด นาหม่อมซิตี้.คอม  

By :  ทีมงาน  namomcity.com