maxresdefault

โครงการถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ผ่าน อ.นาหม่อม จ.สงขลา

 

กรมทางหลวงเตรียมเวนคืนที่ดิน 1,300 ไร่ สร้างถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ปี 2560

กรมทางหลวงจัดทำโครงการออกแบบทางหลวง  4   ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่   เชื่อมถนนลพบุรีราเมศวร์  - กาญจนวานิช -ปุณณกัณฑ์-เพชรเกษม-สนามบิน ระยะทาง 31.33 กม.     กินพื้นที่ 18 หมู่บ้าน   9 ตำบล 3 อำเภอ ต้องเวนคืนที่ดิน 1,300 ไร่ คาดเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2560

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดเวทีย่อยหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ เพื่อบรรเทาการจราจรที่คับคั่งภายในตัวเมืองหาดใหญ่ โดยออกแบบให้เส้นทางดังกล่าวเป็นรูปตัวยูคร่อมถนนกาญจนวานิชไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลงมาทางทิศใต้และมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นทางตัดใหม่ทั้งหมด เชื่อมถนนลพบุรีราเมศวร์มาทางถนนกาญจนวานิช ถนนปุณณกัณฑ์ ตัดถนนเพชรเกษมสายปัตตานี – หาดใหญ่ แล้วอ้อมมาตัดกับถนนกาญจนวานิชทางไปด่านปาดังเบซาร์ สิ้นสุดโครงการเมื่อเชื่อมกับถนนสายสนามบิน-หาดใหญ่

นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รักษาการวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมทางหลวง เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่และจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งสิ้น 4 ครั้งได้ข้อสรุปเป็นเส้นทางที่จะจัดทำโครงการออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ชัดเจน โดยจุดเริ่มต้นโครงการเริ่มจากทางหลวงหมายเลข 414 ถนนลพบุรีราเมศวร์ บริเวณบ้านหนองทราย ห่างจากมัสยิดกลางจังหวัดสงขลาประมาณ 1 กม. มาตัดทางหลวงหมายเลข 407 ถนนกาญจนวานิช เส้นหาดใหญ่-สงขลาสายเก่า ผ่านหน้าโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ตัดถนนปุณณกัณฑ์จากนั้นอ้อมไปทางด้านหลังวัดทุ่งงาย ตัดทางหลวงหมายเลข 43 ที่บ้านควนจง ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม แล้วมาตัดทางหลวงหมายเลข 4 บริเวณ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ เชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 4135 สายสนามบิน-หาดใหญ่

สำหรับลักษณะการก่อสร้างเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรกว้างรวม 60 เมตร รวมระยะทางประมาณ 31.33 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 18 หมู่บ้าน 9 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ อ.หาดใหญ่ อ.นาหม่อม และ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา มีพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบทั้งหมด 10 แห่ง ประกอบด้วย ศาสนาสถานจำนวน 5 แห่ง โรงเรียนจำนวน 4 แห่ง และสถานพยาบาล 1 แห่ง มีลักษณะสำคัญคือสร้างเป็นทางยกระดับเมื่อตัดกับถนนสายที่มีอยู่แต่เดิม ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เป็นการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อกังวลต่างๆ ก่อนจะมีการประชุมสรุปผลการศึกษาเป็นเวทีสุดท้าย

ทั้งนี้ จากการสังเกตการณ์เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งเป็นการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่หอประชุมโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษขณะดำเนินการก่อสร้าง ลักษณะการวางท่อระบายน้ำ ความปลอดภัยของทางยกระดับ และที่สำคัญคือการเวนคืนที่ดิน และการชดเชยผลอาสิน ซึ่งจะต้องเวนคืนที่ดินทั้งสิ้นประมาณ 1,300 ไร่ มีบ้านที่ต้องย้ายออกจำนวน 250 หลัง

นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รักษาการวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมทางหลวง กล่าวว่า สำหรับข้อกังวลเรื่องการเวนคืนที่ดินและจ่ายค่าชดเชยผลอาสิน จะมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย นายอำเภอ นายก อบต. เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัด และกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันกำหนดราคาเวนคืน โดยจะมีการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดก่อนการประชุมทุกพื้นที่ นอกจากนี้ หากบริเวณใดมีการซื้อขายที่ดินใกล้เคียงก็สามารถนำหลักฐานมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ราคาเวนคืนที่เป็นปัจจุบันด้วย ซึ่งคาดว่าหลังจากจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประชุมสรุปผลโครงการแล้วเสร็จ จะดำเนินการเรื่องเวนคืนที่ดิน ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา และจ่ายเงินเวนคืน จากนั้นจึงจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ และหากโครงการออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่เสร็จสิ้นในปีนี้ จะดำเนินการเวนคืนที่ดิน 4 ปี และเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2560 โดยใช้งบประมาณหลายพันล้านบาท

สำหรับประชาชนในพื้นที่โครงการซึ่งได้แก่ ต.น้ำน้อย ต.ทุ่งใหญ่ ต.คอหงส์ ต.บ้านพรุ ต.ควนลัง ต.คลองแห ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่, ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม และ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง รวมทั้งประชาชนที่สนใจ สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน หรือwww.hatyaibypass.com เพื่อออกแบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นท้องถิ่นร่วมกัน

By :admin namomcity.com