นโยบาย
เว็บไซท์นาหม่อมซิตี้.คอม ก่อตั้งขึ้นมาเป็นสังคมออนไลน์ของชาวนาหม่อม - สงขลา ภายใต้การบริหารจัดการโดย หจก.เรืองทรัพย์ ออลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง ทางเว็บ นาหม่อมซิตี้ .คอม มีนโยบายรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานดังนี้
1. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
2. เว็บ นาหม่อมซิตี้.คอม จะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งานกับผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคล บริษัท หน่วยงานหรือองค์กร   ต่างๆ
3. ยืนยันที่จะรักษาความลับและเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นอย่างดี
4. ทางเว็บ นาหม่อมซิตี้.คอม จะไม่พยายามส่งข้อมูลใด ๆ ที่ไม่จำเป็น ไปรบกวนผู้ใช้งานและสามชิกทั้งหมด